Mgr. Monika Novotná

ŽENSKÉ KRUHY

Máte-li chuť se setkat s ženami, které nechtějí být sami, chtějí popovídat, řeší problémy s dětmi partnery i ve svém osobním životě? Nemáte je s kým sdílet?

Arteterapie

Co je vlastně arteterapie Jednoduše řečeno – využívám výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu.Výtvarný projev je zde využívaný jako prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky.Arteterapeutické aktivity využívám v oblasti výchovy a vzdělávání dětí i dospělých. Arteterapeutickými postupy léčím kognitivní, motivační a emocionální aspekty – klientoviumožňuji se sebevyjádřit, aktivizovat sebepoznání, osobnostně růst, podporuji jimiosobnostní vývoj, měním …

Arteterapie Pokračovat ve čtení »

Nápravy – reedukace

Reedukace/Nápravy – pro koho jsou určené Určené jsou převážně pro děti, se specifickými poruchami učení (SPU). Tyto poruchy znesnadňují dětem získávání požadovaných vědomostí a dovedností nejen na základní škole. Měli by jste vědět, že v dospělosti mohou tyto přetrvávající SPU bránit i ve výběru zaměstnání kvůli dopadům na psychiku jedince. Často ovlivňují pracovní a osobní …

Nápravy – reedukace Pokračovat ve čtení »

Moveterapie

Moveterapie Je jeden z prostředků nápravy, ale i prevence ,,Specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) i chování (ADHD, ADD). Napomáhá rozvoji sluchového a zrakového vnímání. Zejména u dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází z konceptů několika přístupů k terapeutické práci s dětmi s poruchami učení i chování.  Mozek je biologický počítač a pokud jsme …

Moveterapie Pokračovat ve čtení »

Poradenství a diagnostika při specifických poruchách učení i chování

PORUCHY UČENÍ JAK MŮŽEME POMOCI S UČENÍM DĚTEM S PORUCHAMI UČENÍ I CHOVÁNÍ- 5. pravidel 1. Pravidlo Učíme se vždy po kratších časových úsecích. Na začátku nácviku (ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ) stačí pět – deset minut. Někdy je nutný i kratší časový úsek. Po pěti minutách můžeme dát dítěti krátký čas na proběhnutí a k UČENÍ se …

Poradenství a diagnostika při specifických poruchách učení i chování Pokračovat ve čtení »

Úplňkové meditace i rituály

Jak využít jednoduché RITUÁLY v běžném životě První rituály souvisí s živlem ohně sluncem (indiánsky otec). Světová strana východ. Zde při rituálu využíváme jako zdroj, živel ohně. Jedná se o zdroj veškeré primární energie. Tím můžeme aktivovat schopnosti, emoce, které k tomu patří. Patří sem světlo, teplo, vidoucí, vidět, uvidět. Osvícení, duše, spirit. Rituál nám pomáhá k očištění a ukončení. …

Úplňkové meditace i rituály Pokračovat ve čtení »

Relaxační a meditační víkendy

Relaxační a meditační víkendy Tato akce vychází z mých vlastních zkušeností i ze zkušeností s klienty. Poslední dobou se hodně potýkáme s únavou, někdy až vyčerpáním, s různými strachy, s osobními i vztahovými problémy. Toto vše nám bere  energii.  Setkání je zaměřené na relaxaci, vypnutí, uvolnění a nabrání nové energie do dalších dní.  Je jasné, že ne každý je nastavený na relaxační …

Relaxační a meditační víkendy Pokračovat ve čtení »

Nákupní košík
Přejít nahoru