PORUCHY UČENÍ DYSLEXIE, DYSORTOGRAFIE, DYSGRAFIE

Konzultace a nápravy (reedukace) poruch učení a chování.

Při první konzultaci mě nejprve rodič seznámí s problémem, se kterým přicházejí. V druhé fázi provedu diagnostiku dítěte. Následně probereme možnosti nápravy a řešení problému. Domluvíme se na postupu, jak budeme s pracovat. Na jednotlivých lekcích reedukací, případně na dalších konzultacích.

5. PRAVIDEL, KTERÉ MOHOU DÍTĚTI POMOCI PŘI UČENÍ.
  1. Pravidlo – učíme se vždy po kratších časových úsecích. Na začátku nácviku (ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ) stačí pět – deset minut. Někdy je nutný i kratší časový úsek. Po pěti minutách můžeme dát dítětikrátký čas na proběhnutí a k UČENÍ se vrátíme opět na krátký časový úsek. Aktivity střídáme. Chvíli čtení, chvíli psaní, chvíli počítání
  1. Pravidlo – učíme se jen, když je dítě zdravé a odpočinuté. Učíme se do 17 hodin. Po 17 hodině je už dítě ,, vypnuté“. Po příchodu ze školy, je nutný kratší odpočinek (hraní, jídlo apod.) cca ½ hodiny než se můžeme věnovat učení. Pobyt v družině není odpočinek.
  2. Pravidlo – učíme se v klidném prostředí bez rušení druhými osobami, zvuky. Bez rušení televize, rádia, telefonu. Snažíme se volit většinou stejné místo, kde má dostatek prostoru. Dbáme i na správné sezení při psaní, na dostatek světla.
  3. Pravidlo – motivace. Dítě vždy chválím, pokud se mu aktivita podaří. Pokud se nedaří, tak spolu probere, kde může být chyba. Hledáme společně řešení a podpoříme jej v další snaze. Z úspěchu se radujeme společně.
  4. Pravidlo – vedeme k zodpovědnosti. Dítě si samo připravuje učení, má ho na stejném místě, učení si po sobě uklízí na stejné místo. Rodiče pouze kontrolují a chválí, pokud se povede připravit správně. Chválíme – když si vzpomene na úkol, když si najde chybu, když chyby správně opraví.
Nákupní košík
Přejít nahoru