Co je vlastně arteterapie

Jednoduše řečeno – využívám výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu.
Výtvarný projev je zde využívaný jako prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky.
Arteterapeutické aktivity využívám v oblasti výchovy a vzdělávání dětí i dospělých.

Arteterapeutickými postupy léčím kognitivní, motivační a emocionální aspekty – klientovi
umožňuji se sebevyjádřit, aktivizovat sebepoznání, osobnostně růst, podporuji jimi
osobnostní vývoj, měním stereotypy, zmírňuji úzkostné stavy, uvědomění, měním náhled,
napomáhám těmito postupy řešit problémy. Arteterapie umožňuje klientům při zpracovat
konflikty, podporuje rozvoj, tvořivost a harmonizuje osobnost. Umožňuje mi pomoci
klientům lépe pracovat s emocemi a kultivovat obranné mechanismy.
Co považuji za nejdůležitější je, že pomocí arteterapie mohu vycházet ze situací a potřeb
klientů se kterými pracuji.
Témata:
Rodina jako ostrov
Rodina začarovaná do zvířat
Zimní královna
Matka země
Můj strom
Pohádkový strom
Osobní koláž
Moji nejbližší přátelé
Pohádka Jeníček a Mařenka

Nákupní košík
Přejít nahoru