PORUCHY UČENÍ

JAK MŮŽEME POMOCI S UČENÍM DĚTEM S PORUCHAMI UČENÍ I CHOVÁNÍ- 5. pravidel

1. Pravidlo

Učíme se vždy po kratších časových úsecích. Na začátku nácviku (ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ) stačí pět – deset minut. Někdy je nutný i kratší časový úsek. Po pěti minutách můžeme dát dítěti krátký čas na proběhnutí a k UČENÍ se vrátíme opět na krátký časový úsek. Aktivity střídáme. Chvíli čtení, chvíli psaní, chvíli počítání.

2. Pravidlo

Učíme se jen, když je dítě zdravé a odpočinuté. Učíme se do 17 hodin. Po 17 hodině je už dítě ,, vypnuté“. Po příchodu ze školy, je nutný kratší odpočinek (hraní, jídlo apod.) cca ½ hodiny než se můžeme věnovat učení.

3. Pravidlo

Učíme se v klidném prostředí bez rušení druhými osobami, zvuky. Bez rušení televize, rádia, telefonu. Volíme většinou stejné místo na učení, kde je dostatek prostoru. Dbáme i na správné sezení při psaní, na dostatek světla.

4. Pravidlo

Motivace. Dítě vždy chválím, pokud se mu aktivita podaří. Pokud se nedaří, tak spolu probere, kde může být chyba. Hledáme společně řešení a podpoříme jej v další snaze. Z úspěchu se radujeme společně.

5. Pravidlo

Vedeme k zodpovědnosti. Dítě si samo připravuje učení, má ho na stejném místě, učení si po sobě uklízí na stejné místo. Rodiče pouze kontrolují a chválí, pokud se povede připravit správně. Chválíme – když si vzpomene na úkol, když si najde chybu, když opraví chyby.

Nákupní košík
Přejít nahoru