Pro Děti

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ADHD, ADD – PORUCHY CHOVÁNÍ

Pracuji s dětmi s ADHD, ADD i s celými rodiny. Nabízím poradenství při výchovných problémech těchto dětí. Na konzultacích je nejprve přítomen rodič...

PORUCHY UČENÍ DYSLEXIE, DYSORTOGRAFIE, DYSGRAFIE

Konzultace a nápravy (reedukace) poruch učení a chování. Při první konzultaci mě nejprve rodič seznámí s problémem, se kterým přicházejí...

Moje klientela – děti

Moje klientele - děti Chlapec 8 let. Diagnostika čtení, psaní a pozornosti. Postup nápravy. Závěr – více viz...

Arteterapie

Co je vlastně arteterapie Jednoduše řečeno – využívám výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu.Výtvarný projev je zde využívaný...

Nápravy – reedukace

Reedukace/Nápravy – pro koho jsou určené Určené jsou převážně pro děti, se specifickými poruchami učení (SPU). Tyto poruchy znesnadňují dětem...

Moveterapie

Moveterapie Je jeden z prostředků nápravy, ale i prevence ,,Specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) i chování (ADHD, ADD)...

Poradenství a diagnostika při specifických poruchách učení i chování

PORUCHY UČENÍ JAK MŮŽEME POMOCI S UČENÍM DĚTEM S PORUCHAMI UČENÍ I CHOVÁNÍ- 5. pravidel 1. Pravidlo Učíme se vždy po kratších časových úsecích. Na...
Nákupní košík
Přejít nahoru