VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ADHD, ADD – PORUCHY CHOVÁNÍ

Pracuji s dětmi s ADHD, ADD i s celými rodiny. Nabízím poradenství při výchovných problémech těchto dětí. Na konzultacích je nejprve přítomen rodič. Ten popíše problém, se kterým přicházejí, potom je na konzultaci přítomno i samotné dítě bez rodičů. Společně vytváříme plán soužití. Pracujeme společně na nastavení jednoduchých a smysluplných pravidel chování. Učíme se společně popsat zviditelnit a vysvětlit chyby ve výchově i v chování dítěte i rodičů. Pracujeme na zlepšení komunikace mezi dítětem rodiči, vrstevníky i vyučujícími.

REEDUKACE ADHD

Velmi důležitá je zde kooperace – Rodiny, školy, vrstevníků, i dítěte!  Nelze provádět reedukaci zaměřenou pouze na dítě. Je nutné vytvořit vhodné prostředí, které my mělo podněcovat k vytváření nových žádoucích způsobů chování. Postupy se zaměřují na způsob života dítěte, snaží se o změnu životního stylu. Je nutné změnit i podmínky, v nichž dítě žije, protože ty bývají často živnou půdou pro vznik konfliktů. Je proto nutné, aby dospělí rozuměli problémům a obtížím dítěte.

Cena za konzultaci je: 45minut - 500,-Kč

Nákupní košík
Přejít nahoru