Jak nám mohou pomoci Bachovy esence

Bachovy květinové esence nám mohou být podporou pro každodenní život. Při lepším zvládání situací během každého dne, ale i v období, kdy procházíme většími změnami. Díky nim nás nebudou tolik vyčerpávat starosti, strach, úzkost nebo třeba i nízké sebevědomí. Umožňují nám i rychleji se posunout v osobním rozvoji kupředu. Tento posun se následně odrazí v našich vztazích i práci. Bachovy esence pomáhají řeší příčiny problémů. 

S čím konkrétně nám umí Bachovy esence pomoci?

 • Netrpělivost a celkový neklid
 • Vznětlivost
 • Únava, vyčerpání (také únavový syndrom, CFS)
 • Perfekcionismus, workoholismus.
 • Výkyvy nálady.
 • Nedostatek chuti do života, flegmatismus, letargie
 • Úzkosti, strachy a fobie.
 • Nižší sebedůvěra, stydlivost.
 • Potíže se soustředěním nebo pamětí.
 • Potíže se spaním, nespavost, noční můry.
 • Deprese, sklíčenost.
 • Prokrastinace, odkládání úkolů.
 • Vztek, nenávist.
 • Žárlivost, soutěživost.
 • Adaptace na změny, mnoho jiných situací.
 • Velká citlivost až přecitlivělost.
 • Hyperaktivita, neklid, ADHD.
 • Kritičnost na sebe nebo na okolí.
 • Osamělost nebo sebelítost, lítost.
 • Obavy o blízké
 • Strach ze smrti
 • Slabá vůle – neumíme říct ne, vymezit si hranice
 • Potíže se sebeovládáním.
 • Nerozhodnost, nejistota (přešlapování v životě na místě)
 • Manipulace.
 • Opakující se nemoci, nevyhovující zaměstnání, partneři –
  neschopnost poučit se z chyb
 • Zasněnost, potíže s koncentrací, např. ve škole, v práci
 • Přetíženost až panika.
 • Beznaděj, zoufalství
 • Sebestřednost, nedostatek schopnosti naslouchat
 • Lpění na minulosti.
 • Když neumíme “vypnout” a odpočívat.
 • Pocity viny, výčitky
 • Smutek, žal, melancholie
 • Šok, trauma.
 • Potlačování vlastních pocitů  – např. přejídání se, obezita, bulimie nebo naopak anorexie, alkoholismus, drogy.
 • Nepružnost, potlačování vlastních potřeb
 • Psychosomatické potíže – bušení srdce, závratě, tíseň na hrudi, bolesti hlavy, únava, výkyvy nálad a krevního tlaku, třes, pocení, sklon ke křečím v břiše, nebo průjmům při stresu (dráždivý tračník), sklon k vyrážkám na kůži. Dále také významný faktor u nemocí jako porucha imunity, rakovina.
 • Porucha chuti k jídlu, nechutenství. Porucha zájmu o sex.
 • Dominantní chování nebo komandování  (dospělí i děti)
 • Apatie, rezignace.
 • Potíže s prožíváním blízkosti a lásky (pocit prázdnoty u srdce)
Bachovy esence jsou čistě přírodní – nevadí alergikům, nejedná se o výtažky jsou jemné, může je používat každý, vč. těhotných žen a malých dětí. Nejsou u nich žádné vedlejší účinky – při užívání nedochází ani na začátku ke zhoršení. Lze je kombinovat s klasickou léčbou. Nemůžete na nich být závislí. Řeší příčinu obtíží!
 
Dr. Edward Bach byl Britský lékař, který pracoval v nemocnici jako bakteriolog. Nesouhlasil s tím, že vyšetření nebo léčba jsou často bolestivé. O to i víc než nemoc sama. Začal proto hledat lepší způsob léčby. Časem se u něj vyvinula neobyčejná citlivost na energii a dokázal vypracovat systém, který dnes máme k dispozici.
 
Bachovy esence mají v sobě energii divoce rostoucích rostlin, která nám pomáhá vyrovnávat disharmonie v naší energii. Jde o bioenergetickou medicínu. Můžeme tak ovlivnit svoji psychickou i fyzickou pohodu, posílit se a cítit větší jistotu i lehkost v život.

1. Aspen 50ml – Topol osika (Topulus tremola)

Složení: 0,2% macerát z Topolu osika, 27% alkohol

STRACHY A OBAVY Z NEZNÁMÝCH PŘÍČIN. Kritika a netolerance vůči ostatním.

Aspen je vhodný pro lidi, kteří bez určitého důvodu propadají náhlým strachům a obavám a kteří jsou proto všeobecně nervózní a úzkostliví. Typickým způsobem použití Aspenu je po probuzení se ze zlého snu, nebo i tehdy, když byl sen hned zapomenutý. Aspen pomáhá malým dětem které trpí nočními můrami a pocity strachu(viz Rock Rose).

Typické strachy typu Aspen se mohou objevit přes den i v noci: když je člověk sám nebo ve společnosti přátel, může přijít nevysvětlitelná úzkost nebo předtucha hrozícího neštěstí, doprovázené i chvěním.

Pozitivní potenciál Aspen u je stav vnitřního klidu, jistoty a nebojácnosti. Úzkostlivé obavy nahradí přání po nových dobrodružstvích a prožitcích, bez ohledu na těžkosti a nebezpečí.

Dr. Bach k tomu napsal: „Když toto poznání přijmeme, pak zanecháme bolesti a utrpení, pak leží za námi starost, obava či strach, přerosteme všechno kromě radosti ze života, radosti ze smrti a radosti z naší nesmrtelnosti…můžeme jít touto cestou přes jakékoliv nebezpečí, přes jakékoliv těžkosti, osvobození od strachu.“ Pomáhá čelit svým strachům.

2. Beech Fagus sylvatica 50ml – Buk lesní

Složení: 0,2% macerát z Buku lesního, 27% alkohol

Posuzování, arogance, kritika, netolerance.

Beech pomáhá lidem, kteří neustále kritizují, nemají žádné porozumění k nedostatkům jiných a nechtějí dělat žádné ústupky. To dobré na jiných lidech vnímají jen velmi těžko. Tím u nich vzniká silný pocit vlastní převahy, připravenost k ryzímu posuzování a arogantní jednání. Podrážděně reagují i na zmatenost či jiné chování jiných lidí. Jsou přesvědčeni, že mají vždy pravdu a všichni ostatní se mýlí (viz také Impatiens).

Pozitivní potenciál Beech se projevuje v toleranci, rozvoji soucitu a pocitem propojenosti s ostatními lidmi. Beech vynáší na povrch pozitivní vlastnosti, které člověku umožňují vidět i přes mnohé nedostatky dobro v jiných lidech. Pomáhá žít a nechat žít.

3. Centaury, Centaurium umbellatum 50ml – Zeměžluč lékařská

Složení: 0,2% macerát květu zeměžluč lékařská (centaurium umbellatum), 27% alkohol

Slabá vůle a ovlivnitelnost, neumět říct ne, neumět požádat o radu.

Centaury je pro lidi, kteří jen těžko říkají „ne“. Nechávají se často využívat nebo dokonce komandovat druhými. Obvykle připadají jiným lidem nesmělí, plaší a tiší, s malou silou vůle. To může vést až tak daleko, že pokorně nesou vůli jiných, i když k tomu není žádný pravý důvod. I když jsou sami nespokojeni, potlačí radši své vlastní přání nebo i povolání,než aby riskovali konfrontaci. Úzkostlivě dělají věci „správně“, jsou lehce ovlivnitelní jinými.

Využívání ostatními a bez schopnosti uhájit sebe, vede k tendenci ztrácet energii arychle se unavit.

Pozitivní potenciál Centaury se ukazuje v lidech, kteří rádi a nenápadně dělají něco pro druhé, ale bez potlačování svých vlastních potřeb. Mohou vyjadřovat a hájit své vlastní názory a dobře vycházet s ostatními lidmi. Co je však nejdůležitější: poznáním vlastních přání a potřeb mohou s rozhodností a energií následovat vlastní životní cestu, nezávisle na mínění a názorech jiných. Pomáhá lidem zůstat sám sebou.

4. Cerato, ceratostigma willmottiana 50ml - Rožec

Složení: 0,2% macerát květu rožec (ceratostigma willmottiana), 27% alkohol

Hledání rady a potvrzování u ostatních lidí, zpochybňování sebe a svého úsudku. Následování intuice, jistota rozhodnost.

Cerato je vhodné pro lidi, kteří nedůvěřují při rozhodování svému vlastnímu úsudku. I když poznají své pravé přání a potřeby a mají plno vnitřní moudrosti a intuitivních schopností, hledají neustále cizí rady a schválení. Nechávají se vést radami jiných, namísto toho, aby důvěřovali vlastnímu mínění. Ve stavu nemoci vyzkouší na doporučení jiných všechny různorodé formy terapie.

Pozitivní stav Cerato je vidět u lidí, kteří důvěřují své vlastní vnitřní pravdě a intuici a následují ji. Jsou nenápadným způsobem jistí a rozhodní, nacházejí svou pravou životní cestu a následují ji s radostí. Pomáhá lidem najít svou vlastní mysl.

6. Chestnut, Aesculus hippocastanum 50ml – Poupě jírovce, koňského kaštanu

Složení: 0,2% macerát květu poupě jírovce (aesculus hippocastanum), 27% alkohol

Neschopnost poučit se z chyb. Opakování stejných chyb, špatní partneři nebo chybná rozhodnutí. Přináší moudrost, mentální aktivitu.

Chestnut Bud je vhodný pro lidi,kteří se nepoučí ze zkušeností, čímž pokrok v životě není možný. Opakují stejné chyby, například vyhledávají znovu a znovu nesprávné partnery nebo pokračují v nevhodném zaměstnání. Místo toho, aby chyby zpracovali a poučili se z nich, snaží se na špatné zkušenosti jednoduše zapomenout. Proto nemají ani žádné základy, z nichž by činili budoucí rozhodnutí. Možná že se u nich vyskytují i opakující se nemoci. Nikdy si nekladou otázku proč, a proto se ani nemohou zabývat její základní příčinou.

Pozitivní potenciál Chestnut Bud: jak napsal Dr. Bach:„Tento květ nám pomůže využít každodenních zkušeností a vidět sebe i své chyby, jako když je dělají jiní.“ Pozitivní osobnost Chestnut Bud objektivně pozoruje své chyby a učí se z každé zkušenosti. Tím získává poznání a moudrost, jak se v životě pohybovat kupředu. Je mentálně aktivní a ve stavu učit se pozorováním ostatních. Pomáhá lidem žít naplno.

7. Chicory, Chichorium intybus 50ml – Čekanka obecná

Složení: 0,2% macerát květu čekanka obecná (cichorium intybus ), 27% alkohol

Přivlastňování a přehnaná ochrana, starosti, manipulace, přivlastňování. Přináší nezištnost, starost o druhé, lásku.

Chicory potřebují lidé, kteří ve velké míře ovládají a svými starostmi o jiné egocentricky manipulují. Vyznačují se silnou vůlí a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich vlastním hodnotám, což se může projevit v kritice, vměšování, výčitkách a námitkách. To bývá, když očekávají odpovídající protislužbu.

Osamělost považují za nepříjemnou. Neustálou pozornost a neustálou službu považují za samozřejmost: typickými jsou majetnicky dominující otcové nebo matky, kteří drží „na uzdě“ již své dospělé děti. I když jsou vnitřně silní, může u nich dojít k sebelítosti a lehce u nich vzniká pocit uraženosti.

Tito lidé jsou často upovídaní, mají strnulé názory a chuť na hádky a vzájemné diskuse.

Chicory je vhodné i pro děti, které vyžadují neustálou pozornost.

Pozitivní potenciál je vidět u lidí, kteří jsou schopni nezištně se starat o druhé a darovat jim skutečnou mateřskou lásku. Dávají, aniž by za to cokoli očekávali. S jejich pocitem naplněnosti a sebejistoty už není potřebné hledat potvrzení u druhých, že si lásku zaslouží. Pomáhá lidem žít a nechat žít

8. MUSTARD 50ml - Hořčice polní

Složení: 0,2% macerát z hořčice polní, 27% alkohol

Může pomoci při depresi a stavech hlubokého smutku, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu a stejně tak neočekávaně zmizí. Tento pocit zádumčivosti se může navenek projevit docela závažně. Zádumčivost a melancholie ovládnou celou osobnost a duševní život člověka a nelze je setřást. 

Pozitivním potenciálem Mustard je znovu rozvinout životní radost, znovu objevit pocity vnitřní stability a klidu, které se nedají jen tak lehce zničit. Pomáhá žít naplno.

9. Aesculus hippocastanum 50ml - Bílý kaštan

Složení: 0,2% macerát květu bílý kaštan (aesculus hippocastanum), 27% alkohol

Vhodná směs k použití pro všechny zvířata v náročných situacích, jakými jsou např: návštěva veterináře, cestování, změna prostředí, změna majitele, strach, stres, šok, silvestrovské oslavy, petardy…

S originální směsí RESCUE mohou mít i domácí mazlíčci.

Složení: glycerin, voda, netýkavka žlázonosná, snědek okoličnatý, slíva třešňová, devatterník penízkovittý, bílá lesní réva

10. Larch 20ml Bachovky

NEDOSTATEK SEBEDŮVĚRY

Larix decidua (Modřín opadavý) – č.19

Složení: 0,2% macerát květu modřín opadavý (larix decidua), 27% alkohol

méněcennost, nizká sebedůvěra, nezdar, neúspěch, sebedůvěra, úspěch

Larch je určen pro lidi, kteří mají málo sebevědomí, a tak se ze strachu ani nepokouší cokoliv uskutečnit. Dominuje u nich pocit méněcennosti, ačkoliv mají určité schopnosti. Ty ale popírají, aby se vyhnuli nezdaru a selhání.

Larch je užitečný i při chybějící sebedůvěře u zkoušek, pracovním pohovoru, řidičských zkouškách atd… (viz také Rescue Remedy).

Pozitivním potenciálem Larch jsou odhodlaní, schopní lidé s reálným pocitem sebedůvěry, kteří se nebojí nezdarů či neúspěchů. Jsou si vědomi svého potenciálu a  podnikají všechno proto, aby ho mohli vyjádřit. Jsou energičtí a připravení riskovat. Slovo „to nemůžu“, z jejich slovníku mizí. Vlastní kritické schopnosti používají také moudře.

 

Patří do skupiny NAJÍT RADOST A NADĚJI

11. Mimulus 20ml Bachovky

Složení: 0,2% macerát květu kejklířka skvrnitá (mimulus guttatus), 27% alkohol

FOBIE, STRACH ZE ZNÁMÝCH VĚCÍ
Mimulus guttatus – Kejklířka skvrnitá – č.20

strachy, fobie: statečnost, humor, důvěra

Mimulus, pomáhá lidem, kteří trpí konkrétními strachy a fobiemi. Mohou to být strachy z nemoci, smrti, nehod, bolesti, tmy, zimy, chudoby, jiných lidí, určitých zvířat (např.pavouků), z mluvení na veřejnosti, ztráty přátel nebo pracovního místa, návštěvy zubaře.Mimulus je vhodný pro lidi, jejichž strachy jsou zcela určité. Mohou být umělecky nebo jiným způsobem nadaní, jsou ale stydliví a uzavření do sebe, v přítomnosti jiných lidí mohou být zamlklí. K jejich problémům může patřit koktání, červenání, nervózní smích atd…

Mimulus může pomáhat stydlivým, plachým a citlivým dětem, které se bojí například tmy nebo zvířat (viz dále Larch).

Pozitivním potenciálem Mimulus jsou lidé, kteří jsou natolik stateční, že zkouškám a potížím čelí s humorem a důvěrou. Tito lidé se umí obhájit a mají vlastní emoce pod kontrolou, takže si mohou užívat život beze strachu.

Patří do emoční skupiny ČELIT SVÝM STRACHŮM.

12. Mustard 20ml Bachovky

HLUBOKÁ ZÁDUMČIVOST BEZ KONKRÉTNÍ PŘÍČINY

Sinapis arvensis – Hořčice polní – č.21

Složení: 0,2% macerát květu hořčice polní (sinapis arvensis), 27% alkohol

Mustard pomáhá při depresi a stavech hlubokého smutku, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu a stejně tak neočekávaně zmizí. Tento pocit zádumčivosti se může navenek projevit docela závažně. Objeví se jako studená tmavá mlha, která všechno zahalí a udusí a zničí normální radost. Zádumčivost a melancholie ovládnou celou osobnost a duševní život člověka a nelze je setřást.

Pozitivním potenciálem Mustard je znovu rozvinout životní radost, znovu objevit pocity vnitřní stability a klidu, které se nedají jen tak lehce zničit.

Patří do emoční skupiny ŽÍT NAPLNO.

13. Oak 20ml Bachovky

BOJUJE DÁL I PŘES VYČERPANOST

Quercus robur – Dub letní č.22

Složení : 0,2% macerát květu dub letní (quercus robur), 27% alkohol

pocit odpovědnosti, tíha: vytrvalost, vitalita, vše zvládnout lehce

Oak je vhodný pro lidi, kteří jsou za normálních okolností silní, stateční a spolehliví, které však vnitřní síla opouští a na její místo nastupuje vyčerpání. Pracují však dál a ignorují vyčerpání. Jsou hnáni silným smyslem pro povinnost pomáhat jiným lidem. Jsou spolehliví, vědomí si povinností, trpěliví a dřou se bez toho, aby si dopřáli odpočinek. Pracují i při plném vyčerpání tvrdohlavě dál (viz též Rock Water a Vervain).

Tento vzniklý úbytek vnitřních sil může vést až k depresivní sklíčenosti, frustraci a jiným stresovým symptomům. I když nemoc prožívají jako selhání, koncentrovaně pracují na uzdravení.

Pozitivní potenciál Oak jsou obvykle silní lidé, kteří jsou často hlavní oporou rodiny nebo v zaměstnání. Disponují obrovskou vytrvalostí, houževnatostí, trpělivostí a zásobami energie a mohou tak odolávat velké zátěži a stresu. Oak obnovuje jejich energii a pomáhá jim pochopit, že i navzdory všem povinnostem si potřebují nechat čas na odpočinek a uspokojení vlastních potřeb.

 

Patří do emoční skupiny NAJÍT RADOST A NADĚJI.

14. Olive 20ml Bachovky

NEDOSTATEK ENERGIE

Olea europaea – Oliva – č.23

Složení: 0,2% macerát květu oliva (olea europaea), 27% alkohol

Při tělesné a duševní únavě a vyčerpání.

Oliva je vhodná pro lidi, kteří jsou tělesně i duševně vyhořelí a kteří jsou dlouhodobě vyčerpáni osobními problémy, intenzivním studiem nebo prací, dlouhou nemocí nebo dlouhou péčí o jiného člověka. Oliva je obzvlášť nutná v období rekonvalescence.

Oliva je prospěšná v situacích, kdy vyčerpání dohání člověka k slzám, a když všechny jeho rezervy síly a energie jsou úplně na dně. Všechno se stává enormní námahou, těžké vysílení přichází i po malé zátěži. Chybí životní radost. Práce nebo aktivity ve volném čase, které přinášely předtím tolik zábavy, jsou nezajímavé a jsou jen další zátěží.

U těchto lidí často vzniká i potřeba dlouhého spánku a nadměrná únava vede k tomu, že tělo nefunguje tak, jak by mělo.

Pozitivním potenciálem Olive je znovuobnovení sil, vitality a zájmu o život. Lidé v pozitivním stavu již nevyčerpávají své vlastní rezervy sil, ale naslouchají svému vnitřnímu hlasu a vnímají potřeby vlastního těla. Zůstávají vnitřně klidní a vyrovnaní.

PATŘÍ DO EMOČNÍ SKUPINY ŽÍT NAPLNO.

15. Pine 20ml Bachovky

VÝČITKY, POCITY VINY

Pinus sylvestris – Borovice lesní – č.24

Složení: 0,2% macerát květu borovice lesni (pinus sylvestris), 27% alkohol

Pine je vhodná pro lidi, kteří mají silné pocity viny a dělají si výčitky. Viní se za chyby ostatních – vlastně za všechny věci, které nejdou správně a dobře. Ovládá je pocit bezcennosti a nedůstojnosti. Jejich komplex viny a pocit studu se netýká nutně skutečného pochybení a ničí každou radost ze života. 

Vzbuzují zdání pokory a pořád se za všechno omlouvají, i nemoc je důvodem k omluvě.

Mnohokrát mají pocit, že si nemoc nebo bolest zaslouží.

Pozitivním potenciálem Pine je ohodnocení a akceptování realistické zodpovědnosti a

rozvoj zdravého posuzování. Pozitivní lidé typu Pine akceptují a respektují sami sebe ve

stejné míře jako jiné lidi, bez přehnaného a odmítavého posuzování. Dr. Bach napsal o Pine: „Jen jeden náznak odmítnutí sebe sama nebo jiných lidí je náznakem odmítnutí univerzální lásky, omezením našich sil, univerzální lásky, která proudí skrze nás k jiným.“

 

PATŘÍ DO EMOČNÍ SKUPINY NAJÍT RADOST A NADĚJI.

16. Red Chestnut 20ml Bachovky

STRACH NEBO PŘÍLIŠNÁ PÉČE O DRUHÉ

Aesculus carnea – Červený kaštan – č.25

Složení: 0,2% macerát květu červený kaštan (aesculus carnea), 27% alkohol

Red Chestnut je pro lidi, kteří mají přehnané strachy o blaho jiných, obzvlášť o rodinu a blízké přátele. Obávají se, že jejich milovanému se stane to nejhorší, že menší potíž může vést k vážné nemoci, že si dítě při hře ublíží nebo že cestou na dovolenou spadne letadlo. K tomu se přidává nervozita a starost o problémy jiných lidí. Často je to postoj, který se objevuje u lidí, kteří o někoho pečují,u zdravotních sester nebo u lidí pracujících v oblasti poradenství.

Pozitivním potenciálem Red Chestnut je schopnost starat se o druhé se soucitem a beze strachu. V naléhavých situacích zachovávají fyzický i duševní klid a svým pozitivním působením na jiné je posílí a uklidní. Bez toho, aby se vnucovali jiným lidem, poskytnou kdykoliv rádi vyžádanou pomoc.

 

PATŘÍ DO EMOČNÍ SKUPINY ČELIT SVÝM STRACHŮM

RESCUE Kids krizové kapky pro děti 10 ml Bachovy esence

Rescue® Kids pro děti 10ml

Doplněk stravy.

Mají speciálně upravené kapátko pro děti, které je z nerozbitného a pro děti bezpečného materiálu. Kapky se nachází v bezpečné a nerozbitné lahvičce.

RESCUE® kapky pro děti obsahují originální směs Bach® květů. Jsou vhodné pro různé stresové a zátěžové situace, které děti prožívají ve škole, školce, při návštěvě zubaře.

Vzhledem k absenci alkoholu jsou vhodné i pro zvířata (např. před ohňostrojem, …)

Neobsahují alkohol.

Esence: Slíva třešňová (Cherry Plum), Netýkavka žlázonosná  (Impatiens), Bílá lesní réva (Clematis), Devaterník penízkovitý (Rock  Rose) a Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem), v glycerinovém roztoku

Užívání: buď: V krizových situacích 4 kapky v pěti až deseti minutových intervalech do zlepšení stavu.

Kapky se aplikují přímo pod jazyk. nebo: 4x denně, 4 kapky do sklenice s vodou upíjet postupně anebo 4 kapky přímo pod jazyk.

RESCUE Night kapky na spaní 10 ml

Nespavost, strach, stres, …

Pomáhá zklidnit myšlenky, zbavuje zbytečně nervózní a přepjaté energie, která často brání v klidném spánku a usínání. 

Zbytečně kroužící myšlenky, dlouhé a únavné přemýšlení, nervozita v těle, v nohách či v rukách, často brání v klidném spánku a člověk už předem pociťuje obavu z toho, jestli vůbec usne, atd. RESCUE Night kapky přináší uvolnění těla i mysli, a tím může dojít ke klidnému usínání a následně i k dlouhému, nepřerušovanému spánku.

Použití: Kapky stačí nakapat několik hodin před usmutím do sklenice s vodou(nebo i přímo do úst) a pomalu upíjet.

Dle potřeby zopakovat, v případě probuzení se nebo neklidu, opět zopakovat. Kapky neobsahují chemické látky, jsou zcela přírodního původu, a tak je možné je použít i pro děti. Neobsahují alkohol, jsou konzervovány glycerinem, který má jemně násládlou a příjemnou chuť.

Složení: macerát květů rostlin Devaterník penízkovitý, Netýkavka žláznatá, Bílá lesní réva, Snědek okoličnatý, Slíva třešňová, Bílý kaštan v glycerinovém roztoku.

Obsah: 10 ml

Doporučené dávkování: 4x denně, 4 kapky do sklenice s vodou upíjet postupně anebo 4 kapky pod jazyk. Překročení denní dávky nezpůsobuje zdravotní riziko. Vhodné i pro těhotné

17. Rock Rose 20ml Bachovky

HLUBOKÉ, OBROVSKÉ STRACHY

Helianthemum nummularium – Devaterník penízkovitý – č.26

Složení: 0,2% macerát květu devaterník penízkovitý (helianthemum nummularium), 27% alkohol

hluboké, velké strachy, bezmoc, noční můry: odvaha, síla, duchapřítomnost

Rock Rose je vhodný v případech hlubokých otřesů, způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události. V akutních případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc nebo přepadení, převládá u člověka pocit bezmocnosti a ochromení hrůzou. 

Podobný stav zděšení se objevuje i u nočních můr (viz též Aspen a Rescue Remedy). 

Stav Rock Rose trvá poměrně krátkou dobu a vztahuje se ke konkrétní krizové situaci. 

Pozitivním potenciálem Rock Rose je odvaha a duchapřítomnost člověka, který je připravený i v naléhavých situacích zachovat klid. Patří do emoční skupiny ČELIT SVÝM STRACHŮM.

18. Rock Water 20ml Bachovky

Aqua petra (Voda z léčivých pramenů) (č.27)

Složení: 0,2% macerát vody z léčivých pramenů (aqua petra), 27% alkohol

NEPRUŽNOST, SEBEZAPŘENÍ

malá flexibilita, vysoké nároky, nepružnost: síla, pevnost, pružnost

Rock Water je vhodná pro lidi, kteří jsou nepružní, kladou na sebe velké požadavky a potlačují vlastní vitální potřeby. Jejich železná disciplína může vést až k sebemučení. Tak například strnule následují diety, cvičební programy, pracovní postupy i duchovní disciplíny. Jejich myšlení ovládají utkvělé a dogmatické myšlenky týkající se náboženství, výživy, morálky a politiky. I když se ostatním lidem nepletou do života, vlastním úsilím po dokonalosti rádi vytváří příklad pro ostatní.

Navzdory přehnané svědomitosti a četné přepracovanosti je nevedou jejich vlastní výsledky k vnitřní spokojenosti. Obětovávají se a potlačují a cítí se sebou zklamaní, pokud se jejich vysoké ideály nenaplňují. 

Pozitivním potenciálem Rock Water je člověk s vysokými ideály a současně i duševní pružností. Je schopen měnit vlastní názory a vzdát se svých dosud oblíbených teorií. Převládá u nich názor, že vnitřní harmonie je silnější než vnější, vynucené disciplinované chování a tím se mohou opět vrátit k životní radosti. 

19. Scleranthus 20ml Bachovky

NEJISTOTA, NEROZHODNOST

Scleranthus annuus – Chmerek roční

nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost:

Scleranthus je vhodný pro lidi trpící nerozhodností.Těžce se rozhodují, obzvlášť tehdy, když se musí rozhodnout mezi dvěma věcmi. Chybí jim vnitřní vyrovnanost a rovnováha. Jejich roztěkaná mysl a nerozhodnost vedou k tomu, že v rozhovorech znenadání skáčí z jednoho tématu na druhé. Jejich nálada je proměnlivá a kolísá mezi extrémy. Od radosti přeskočí k smutku, od energie k apatii, od optimismu k pesimismu, od úsměvu k pláči. Pokud tito lidé neprohlédnou převládající nejistotu, může tento kolísavý pohled na věci vést k nespolehlivosti, plýtvání časem a k promeškání šancí.

Pozitivním potenciálem Scleranthus jsou lidé, kteří se vyznačují sebejistotou a rozhodností, zachovávají si vnitřní rovnováhu v každé situaci. Jsou schopni dělat rychlá rozhodnutí a potřebné kroky, aby obstáli na své životní cestě.

PATŘÍ DO EMOČNÍ SKUPINY ZNÁT SVOU VLASTNÍ MYSL.

20. Impatiens 20ml Bachovky

NETRPĚLIVOST.

Impatiens glandulifera – Netýkavka žlázonosná

Impatiens je vhodná pro lidi, kteří jsou snadno podráždění. Jsou netrpěliví a všechno chtějí okamžitě vyřídit. Při mluvení a myšlenkových pochodech během dne nasazují rychlé tempo.Jejich vlastní kompetence a výkonnost vede k tomu, že jsou frustrováni a podrážděni pomalejšími kolegy, a proto upřednostňují individuální práci. Jsou nezávislí a nenávidí ztrácení času, často dokončují věty partnerů, se kterými mluví.

Může u nich docházet k výbuchu temperamentu, který ale rychle odezní. V nemoci jsou neklidnými a podrážděnými pacienty. Často jsou nervózní a neklidní. Jejich ukvapenost může vést i k nehodám.

Pozitivním potenciálem Impatiens je člověk, který je rozhodný a spontánní, kterého myšlenkové pochody a jednání není tak ukvapené. Je uvolněný a dobře naladěný i vůči svému okolí, má porozumění i trpělivost s jinými, kteří jsou pomalejší. Obtížné problémy řeší diplomaticky a v klidu. Pomáhá přiblížit se ostatním lidem.

21. Clemantis 20ml Bachovky

ZASNĚNOST, NEDOSTATEČNÝ ZÁJEM O PŘÍTOMNOST 

Clematis vitalba – Bílá lesní réva – č.9

Složení: 0,2% macerát květu bílá lesní réva, 27% alkohol

22. Elm 20ml Bachovky

PŘETÍŽENOST ZODPOVĚDNOSTÍ

Ulmus procera – Jilm – č.11

Složení: 0,2% macerát květu jilm (ulmus procera), 27% alkohol

23. Gorse 20ml Bachovky

BEZNADĚJ, ZOUFALSTVÍ

Ulex europaeus – Hlodaš evropský – č.13

Složení: 0,2% macerát květu hlodaš europský (ulex europaeus), 27% alkohol

24. Heather 20ml Bachovky

SOUSTŘEDĚNÍ SE NA SEBE, UPOVÍDANOST

Calluna vulgaris – Vřes obecný – č.14

Složení: 0,2% macerát květu vřes obecný (calluna vulgaris), 27% alkohol

25. Holly 20ml Bachovky

ZÁVIST, ŽÁRLIVOST, POCITY NENÁVISTI

Ilex aquifolium – Cesmína ostrolistá – č.15

Složení: 0,2% macerát květu cesmína ostrolistá (ilex aquifolium), 27% alkohol

26. Honeysuckle 20ml Bachovky

UVĚZNĚNÍ V MINULOSTI

Lonicera caprifolium – Zimolez kozí list – č.16

Složení: 0,2% macerát květu zimolez kozí list (lonicera caprifolium), 27% alkohol

27. Hornbeam 20ml Bachovky

POCIT „PONDĚLNÍHO RÁNA“

Carpinus betulus – Habr obecný č.17 – Hornbeam

28. Cherry Plum 20ml Bachovky

STRACH ZE ZTRÁTY KONTROLY

Prunus cerasifera – Slíva třešňová č.6

Složení: 0,2% macerát květu slíva třešňová (prunus cerasifera), 27% alkohol

29. Crab Apple 20 ml Bachovky

POCITY MÉNĚCENNOSTI, NEČISTOTY

Malus pumila – Plané jablko – č.10

Složení: 0,2% macerát květu plané jablko (Malus pumila), 27% alkohol

Crab Apple je „čistícím prostředkem“ pro duši a tělo a doporučuje se lidem, kteří cítívnitřní nebo vnější pocit nečistoty.  Může se však jednat i o přemrštěný smysl pro čistotu a pořádek nebo o nutkavou fixacina hygienu a maličkosti. 

Crab Apple je skvělým pomocníkem u lidí, kteří se cítí trapně za nepříjemné tělesné symptomy jako jsou kožní vyrážky nebo výtoky. Při neúspěšné léčbě reagují velmi sklesle (viz též Gentian). Při kožních vyrážkách se může Crab Apple užívat zevně: jako lotion (několik kapek do vody), jako zábal nebo jej mohou přidat do koupele (10 kapek). 

Pozitivní potenciál Crab Apple je v tom, získat pozitivní náhled na sebe sama a vlastní tělo i přes jeho nedokonalosti. Takto získaný pozitivní obraz sebe samého vede k trpělivému vnímání vlastního vzhledu i okolí. Pomáhá najít radost a naději.

White Chestnut je vhodný pro lidi, kteří trpí nutkavými, neklidnými myšlenkami, které nemohou dostat pod kontrolu. Negativní události nebo výměny názorů nemohou zpracovat, takže je v mysli neustále znovu prožívají.

Neodbytné, nechtěné myšlenky, vnitřní diskuse a rozhovory se přehrávají dokola jako zaseknutá gramofonová deska, způsobují vnitřní neklid. Během dne je těžké se na něco koncentrovat a v noci je těžké naladit se na spánek. Následně tak může vzniknou dojem, že člověk je nepozorný, například když neodpovídá na položenou otázku (viz též Clematis).

Pozitivním potenciálem White Chestnut je vyrovnanost a vnitřní klid. Hlava je jasná, myšlenky opět pod kontrolou a člověk se může věnovat řešení vzniklého problému. Trýznivé starosti jsou nahrazeny uvědoměním si pozitivního výsledku.

Agrimony je vhodný pro lidi, často vypadající vesele a žertovně, jejichž životní radost ale ukrývá strachy, obavy, jako i pravé vnitřní útrapy, které se snaží skrýt před sebou samým právě tak jako před ostatními. O vyskytující bolesti nebo nepříjemnosti, budou pravděpodobně žertovat a neexistuje u nich žádná ochota postavit se strachům. Vyhýbají se osamělosti a silně výrazná sociální stránka slouží k tomu, že jako rozptýlení vyhledávají společnost jiných lidí.Pokouší se ignorovat tmavou stránku života a místo toho upřednostňují nebrat věci vážně a vyhýbat se konfrontaci.

Nepokojný spánek v noci může být rovněž pociťován jako zátěž a zesiluje se bouřlivými a trýznivými myšlenkami(viz také White Chestnut – Bílý kaštan).

Lidé typu Agrimony mohou mít také sklony potlačovat své potíže a starosti silnou konzumací alkoholu, drog, tabletek nebo nadměrným jídlem.

Pozitivní potenciál Agrimony je v tom, být opravdu radostným a společenským, sdělovat své skutečné pocity a akceptovat, že život má i svou méně příjemnou stránku. Radost a bezstarostnost pak pramení z upřímně prožitého pocitu akceptování vlastní osobnosti a z vnitřní radosti. Problémy vidí ze správné perspektivy a mohou se stát diplomatickým nositelem míru a spokojenosti. Pomáhá zůstat sám sebou

Gentian působí proti pochybnostem a sklíčenosti. Postižení jsou snadno zbaveni odvahy a depresí, když se jim věci vymknou z rukou nebo nastoupí těžkosti. Na rozdíl od Mustard není pro jejich depresivní rozladění přesně stanovitelná příčina. V nemoci mohou kráčet cestou zlepšení a i v životě dosahovat pokroky, ale jakékoliv menší zvraty je snadno dovedou ke ztrátě důvěry.

Gentian je nápomocný u lidí, kteří se cítí poraženě a sklíčeně při dlouhé nebo stále se vracející nemoci.Je vhodný i pro děti, které kvůli školnímu přetížení ztrácí odvahu.

Pozitivní potenciál Gentian je uvědomění si, že člověk nikdy neselže, když dělá to nejlepší, nezávisle na konečném výsledku. Žádná překážka není nepřekonatelná, žádný úkol příliš velký na to, aby ho nezvládnul. Vzniká pozitivní přesvědčení, že se nakonec všechny těžkosti dají překonat. Pomáhá znát svou vlastní mysl.

Nákupní košík
Přejít nahoru