Poradenství – koučink

,,Kdo začíná, má už polovinu celého díla – odvaž se být moudrý, začni! Kdo odkládá tu pravou hodinu, čeká jako onen rolník na to, až vyschne voda v řece, ta však plyne dál a bude svými vířícími vodami plynout věčně.“ (Quintus Horatius in Paprotny 2005, s.158)

Málo kdo si klade otázky: ,,Proč jsem tu?“, ,,Jaký je smysl mého života?“. ,, Uspokojuje mne moje práce?“, ,,Má moje práce nějaký smysl?“, ,,Chci něco dělat pro ostatní?“, ,,Co mohu na svém životě změnit?“, ,,Cítím se v této chvíli dobře?“, ,,Jsem šťastný?“. atd. Na tyto a ještě další otázky vám mohu pomoci najít odpovědi prostřednictvím konzultací v poradně.

Ocitáme se v situacích, kdy na osobní otázky nemáme čas, proto je z různých důvodů odkládáme, v tuto chvíli jako nedůležité. Jsme zavalení prací, honíme se za nesplněnými termíny, za povinnostmi k druhým. Kolem nás se vrší naše neplněná přání, nevyřízené resty a sliby. Zakázky k sobě samým i ostatním lidem kolem nás. Většinou jsou pro nás přednější druzí lidé a naše vlastní přání jsou odsunuty až někde vzadu, uloženy na neurčito. Často si ani neuvědomujeme, že ve stavu fyzického i psychického vyčerpání už ostatním nejsme moc k užitku. Je škoda, že namísto pozitivní nálady a podpory, předáváme druhým negativní náladu, často až depresi. Lidé potom před sebou vidí unaveného člověka bez elánu, který se pere sám se sebou jen proto, aby přežil službu nebo směnu v zaměstnání. Takový člověk zapomněl na péči o duši, jedná nerozumně a neumí říct ne. 

Na konzultacích vám mohu pomoci najít přijatelné a smysluplné odpovědi.

V osobním koučinku se zaměřuji na zvýšení schopnosti komunikace s druhými lidmi v osobním životě, v zaměstnání i ve vztahu. Rozvíjíme společně sebeuvědomění a posilujeme i sociální inteligenci. Díky čemuž můžete dosáhnout naplnění v pracovním i osobním životě.

Poskytuji Vám podporu, ukazuji nástroje a perspektivu. Můžu Vám pomoci překonat různé výzvy a vybudovat základ pro osobní rozvoj i pro fungující vztah.

První hodina Vás nezavazuje k další spolupráci: 60 minut – 800kč. V případě zájmu i o další spolupráci je možné se dál objednat prostřednictvím  objednacího formuláře. Doporučená délka mezi jednotlivými konzultacemi je 4 -5 týdnů.  Pokud budete s mými službami spokojeni, tak si můžete zaplatit 5 x 60minut  – 3600 Kč

Příběh klientky z poradny:

Paní P. je 40 let. Patnáct let učitelkou na prvním stupni základní školy. Vdaná a má dvě děti. Poslední dobou se u ní doma i v zaměstnání celá situace natolik vyhrotila, že si se svými dětmi téměř nerozumí. Posléze zjistila, že už dlouhou dobu s nimi nemá dobrý vztah. Komunikace mezi nimi se zakládá povětšinou jen na zákazech a příkazech. Pavla na ně často křičí, když ji odmítají poslechnout a tituluje je vulgárními výrazy. S manželem si také již delší dobu nerozumějí. Ten však většinou trpělivě poslouchá její rozkazy a následné stížnosti na děti, na práci a kolegy a snaží se do celé situace nijak nezasahovat. 

Oproti začátku, kdy P. práce naplňovala a chodila do ní ráda. Často zůstávala i přes čas, se nyní celá situace změnila. V práci již není spokojená, chodí ta s odporem a jen z povinnosti. Také byla poslední dobou několikrát nemocná. Ani s kolegy si již nerozumí, často se s nimi hádá. Svoji práci začala odbývat a kolegové ji po ní musejí opravovat. Často ji zastupují, což jejich vztahy ještě zhoršuje. Za svou nedbalost při vykonávání práce byla dokonce několikrát vážně napomenutá od své nadřízené. Toto varování však nebylo nic platné, protože se její výkon nezlepšil. Nakonec jí bylo od nadřízené doporučeno, aby si našla jiné zaměstnání. Paní P. dala na doporučení a pracovní poměr ukončila. 

Paní P. byla dřív ve své práci opravdu dobrá a snaživá. Žáci i jejich rodiče ji měli velmi rádi a vážili si jí. Bohužel potom co se její psychický stav zhoršoval, byla nucena brát léky na uklidnění a ztrácela o svou práci zájem, se od ní rodiče i žáci odtáhli. Děti ji přestaly respektovat a její třídy patřili mezi nejhorší a nejproblémovější. 

Paní P. byla nakonec nucena navštívit psychiatra a začít užívat medikaci. Paní P. je typickým příkladem syndromu vyhoření a jedinou možností bylo změnit celkově svůj životní styl a začít na sobě pracovat. Toto se nakonec podařilo.

Tento příběh je pro pomáhající profese typickou ukázkou. Z počátku je člověk aktivní, plný elánu a je zamilovaná do své práce. Má velmi dobré výsledky, ale je pro něj náročné tuto pozici a tempo dlouhodobě udržet. Je ve velkém tlaku díky svému okolí, které od něj očekává výborný výkon. I paní P. od sebe samé očekávala dlouhodobě výborný výkon. Téměř neodpočívala, nevnímala co se děje ani u ní v rodině, nakolik se odcizují i její děti a manžel. Bohužel příliš dlouho ignorovala svoje zdraví i varování svého okolí. Chovala se nezodpovědně, jak ke svému zdraví, tak k celé rodině. Tento případ ukazuje, jak její chování ovlivnilo její rodinu i její žáky.

Nákupní košík
Přejít nahoru