Pro Děti

Arteterapie

Co je vlastně arteterapie Jednoduše řečeno – využívám výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu.Výtvarný projev je zde využívaný jako prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky.Arteterapeutické aktivity využívám v oblasti výchovy a vzdělávání dětí i dospělých. Arteterapeutickými postupy léčím kognitivní, motivační a emocionální aspekty – klientoviumožňuji se sebevyjádřit, aktivizovat sebepoznání, osobnostně růst, podporuji jimiosobnostní vývoj, měním …

Arteterapie Pokračovat ve čtení »

Nápravy – reedukace

Reedukace/Nápravy – pro koho jsou určené Určené jsou převážně pro děti, se specifickými poruchami učení (SPU). Tyto poruchy znesnadňují dětem získávání požadovaných vědomostí a dovedností nejen na základní škole. Měli by jste vědět, že v dospělosti mohou tyto přetrvávající SPU bránit i ve výběru zaměstnání kvůli dopadům na psychiku jedince. Často ovlivňují pracovní a osobní …

Nápravy – reedukace Pokračovat ve čtení »

Moveterapie

Moveterapie Je jeden z prostředků nápravy, ale i prevence ,,Specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) i chování (ADHD, ADD). Napomáhá rozvoji sluchového a zrakového vnímání. Zejména u dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází z konceptů několika přístupů k terapeutické práci s dětmi s poruchami učení i chování.  Mozek je biologický počítač a pokud jsme …

Moveterapie Pokračovat ve čtení »

Poradenství a diagnostika při specifických poruchách učení i chování

PORUCHY UČENÍ JAK MŮŽEME POMOCI S UČENÍM DĚTEM S PORUCHAMI UČENÍ I CHOVÁNÍ- 5. pravidel 1. Pravidlo Učíme se vždy po kratších časových úsecích. Na začátku nácviku (ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ) stačí pět – deset minut. Někdy je nutný i kratší časový úsek. Po pěti minutách můžeme dát dítěti krátký čas na proběhnutí a k UČENÍ se …

Poradenství a diagnostika při specifických poruchách učení i chování Pokračovat ve čtení »

Nákupní košík
Přejít nahoru