Moveterapie

Moveterapie Je jeden z prostředků nápravy, ale i prevence ,,Specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) i chování (ADHD, ADD). Napomáhá rozvoji sluchového a zrakového vnímání. Zejména u dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází z konceptů několika přístupů k terapeutické práci s dětmi s poruchami učení i chování.  Mozek je biologický počítač a pokud jsme …

Moveterapie Pokračovat ve čtení »