PORUCHY UČENÍ DYSLEXIE, DYSORTOGRAFIE, DYSGRAFIE

Konzultace a nápravy (reedukace) poruch učení a chování. Při první konzultaci mě nejprve rodič seznámí s problémem, se kterým přicházejí.