ADD

Nápravy – reedukace

Reedukace/Nápravy – pro koho jsou určené Určené jsou převážně pro děti, se specifickými poruchami učení (SPU). Tyto poruchy znesnadňují dětem získávání požadovaných vědomostí a dovedností nejen na základní škole. Měli by jste vědět, že v dospělosti mohou tyto přetrvávající SPU bránit i ve výběru zaměstnání kvůli dopadům na psychiku jedince. Často ovlivňují pracovní a osobní …

Nápravy – reedukace Pokračovat ve čtení »

Moveterapie

Moveterapie Je jeden z prostředků nápravy, ale i prevence ,,Specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) i chování (ADHD, ADD). Napomáhá rozvoji sluchového a zrakového vnímání. Zejména u dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází z konceptů několika přístupů k terapeutické práci s dětmi s poruchami učení i chování.  Mozek je biologický počítač a pokud jsme …

Moveterapie Pokračovat ve čtení »

Nákupní košík
Přejít nahoru