Jak využít jednoduché RITUÁLY v běžném životě

První rituály souvisí s živlem ohně sluncem (indiánsky otec). Světová strana východ.

Zde při rituálu využíváme jako zdroj, živel ohně. Jedná se o zdroj veškeré primární energie. Tím můžeme aktivovat schopnosti, emoce, které k tomu patří. Patří sem světlo, teplo, vidoucí, vidět, uvidět. Osvícení, duše, spirit.

Rituál nám pomáhá k očištění a ukončení.

Pomůcky - svíčky, sirky nebo zapalovač. Pokud pálíme věc nebo předmět, tak dřevo ohniště, otevřený krb.

Při rituálu zapalujeme svíčku (používáme obyčejnou nearomatickou) sirkaminebo zapalovačem. Při zapalování požádáme slunce, aby dal ohni sílu. Tento rituál využíváme při odevzdávání věcí. 

Často lpíme na některých věcech, nechceme se jich vzdát. Tím si blokujeme příchod něčeho nového. Při rituálu můžeme spálit – věc předmět, oblečení, které se vztahuje a představuje určité období vzpomínky. Spálením, vzdáním se minulého, otevíráme cestu pro nové. 

Po zapálení ohně, oheň poprosíme o transformaci (energie spálení věci se přetvoří v něco pozitivního, co neřeším). Rituál děláme, když se setmí. Můžeme i to, čeho se chceme zbavit napsat na papír a spálit. 

Nakonec poděkujeme ohni za pomoc.

Příklady očištění ohněm:

  • Oheň nám také pomáhá očistit prostředí od negativních energií. Stačí pouze zapálit svící nebo oheň v krbu se záměrem a prosbou, aby nám napomohl vyčistit prostor.
  • Oheň nám může pomoci ukončit a vyčistit vztahy. V tomto případě vezmeme novou svíčku, zapálíme jí a poprosíme oheň ať nám pomůže očistit a ukončit všechny negativní spoje a také, aby je transformoval
    v dobré. Svíčku necháme vyhořet celou.

Rituál spnění přání

Pomůcky - tři čajové svíčky, sirky, plechový tác, nebo větší hrnec, dřevěné nebo drátěné prkénko na podložení tácu. Papír s tužku.

Tento rituál je trošku komplikovanější, složitější. Nejlepší je dělat jej při úplňku. 

Začneme tím, že na tácu nebo hrnci umístíme a zapálíme čtyři svíčky (každá svíčka symbolizuje jeden živel). Svíčky umístíme tak, že začínáme východem ohněm, poté živlem vody na jih, dále živel země, západ a nakonec svíčku za živel vzduchu na sever. Vždy zde žádáme každý jednotlivý živel o podporu a pomoc. Postupujeme po směru hodinových ručiček. 

Potom následuje sepsání přání. Každý si může přát co chce, je však důležité přání formulovat pozitivně ,,Prosím o …“. Nakonec poděkujeme papír složíme nebo zmuchláme s zapálíme střídavě nad všemi svíčkami. Papír musí celý shořet. Zbylý popel potom sebereme a hodíme do řeky.

Další rituály souvisí s živlem vody, dětstvím (z šamanismu), ženská energie. Světová strana jih.

Při rituálu používáme vodu. Ta nám umožňuje plynutí, nechat věci plynout, nehodnotit je, nekontrolovat je. Když věci pouze sledujeme, vše jde rychleji a my to jen následujeme. S živlem vody souvisí hravost, spontaneita, nevinnost, znovuzrození. 

Všechny emoce. Souvisí s dáváním najevo emoce. Pokud nedáváme emoce najevo, tak vzniká blok. Je důležité dávat emoce najevo, ale neubližovat. Je důležité naučit se emoce uvolňovat. Žena divoška se řídí svými emocemi, je jako řeka – proměnlivá, nestálá. Souvisí s třetí čakrou. To jak se vztahujeme ke světu, jak s nimi komunikujeme.

Rituál - Modlitba k vodě za cestu. Modlím se k vodě, aby cesta byla bezpečná plynulá.

  • Emoce dáváme ven pohybem, spontánní tanec. Dovolujeme si být
    přirozený spontánní
  • Třesení se, vytřepáváme emoce.
  • Emoce můžeme vykřičet, vyzpívat u splavu, u vody. Pozor ne v teplé sprše. Zpěv v pojetí přírodních národů je vydávání zvuků.
Rituál se sklenicí s vodou. Potřebujeme sklenici a čistou pramenitou vodu. Když vodu vystavíme emocím, tak ona podle toho mění svou energii (dokázáno vědecky v Japonsku). Voda posiluje chtěné.

Do rukou si vezmeme sklenici plnou vody. Do vody řekneme, jakou věc a emoci si přejeme. Vodu pijeme po doušcích a prociťujeme každý doušek. Nakonec poděkujeme. Můžeme použít jakoukoliv vodu, jen ne
alkohol.

Další rituály využívají živel země, zemina, hlína, kamení, písek, celkově zemskou kůru. Světová strana západ.

Při rituálu používáme vodu. Ta nám umožňuje plynutí, nechat věci plynout, nehodnotit je, nekontrolovat je. Když věci pouze sledujeme, vše jde rychleji a my to jen následujeme. S živlem vody souvisí hravost, spontaneita, nevinnost, znovuzrození. 

Všechny emoce. Souvisí s dáváním najevo emoce. Pokud nedáváme emoce najevo, tak vzniká blok. Je důležité dávat emoce najevo, ale neubližovat. Je důležité naučit se emoce uvolňovat. Žena divoška se řídí svými emocemi, je jako řeka – proměnlivá, nestálá. Souvisí s třetí čakrou. To jak se vztahujeme ke světu, jak s nimi komunikujeme.

Rituál – pomůcka je hlína nebo písek. Nádoba, tác.

Položíme si ruce na hlín a propojím se s matkou zemí a můžeme ji požádat, aby nás přijala do své náruče. Můžeme s ní komunikovat. Spojíme se s hojností spojíme se s důvěrou, že vše je v pořádku. Prociťujeme lásku, něhu a klid. Tento rituál je možné dělat i v přírodě na zemi na trávě. Ideálně se může využívat i při práci na zahradě.

Rituál se semínkem.

Semeno se zasadí do hlíny se záměrem, že zasazením semínka začínám nový projekt. Každý den se o zasazené semínko chvilku starám zalévám ho komunikuji s ním. Díky tomu roste šance podpory našeho růstu i vědomí sebe sama.

Další rituály souvisí s živlem vzduch, který je nejdůležitější. Světová strana sever. Muž, který naplňuje svojí vizi (z šamanismu). 5.čakra.

Všichni dýcháme, proto, aby nás naplnil. Je zásadní pro naše fungování. Mysl, srdce, sídlo mysli. Je potřeba dovést mysl do srdce a emoce poslat do solaru. Srdce cítí, myl tomu dává formu – porozumění. Vzduch přináší vyvrcholení lidství, tolerance, respekt, názory druhých, neodsuzuji, nehodnotím je. Projevení skutečného já. Začít žít skutečnou představu o sobě samé. Živel vzduch je zásadní a je potřeba se mu věnovat. 

Rituál 2x denně si vizualizujeme, jak beru svoji mysl z hlavy a dávám si ji do srdce – soustředěně. Emoce ze srdce dávám do solaru s rukama i s vizualizací. 

Rituál skrze společné dýchání patříme k jednotě. Přináší propojení, porozumění, soustředíme se vzduch a dech. Uvědomíme si, že dýcháme všichni stejný vzduch.

Nákupní košík
Přejít nahoru