O Čakrách

Lidská aura

Zářící barevný oblak, který obklopuje každého z nás, jedná se o osobní emoční pole člověka. Pocity jsou součást většího celku, které nazýváme lidská bytost.

Aura je pestrobarevný vejcovitý oblak, který zasahuje do těla a obklopuje ho ve vzdálenosti přibližně třiceti až pětačtyřiceti centimetrů. Má schopnost se rozpínat v případě, že se snažíme komunikovat s ostatními lidmi a navazujeme s nimi kontakt. Lidské pocity jsou spjaté se vším, co se lidské bytosti odehrává. Mysl a emoce na sebe vzájemně působí. Toto vše souvisí s tělesnou energií. Vše se velmi rychle a nepřetržitě ovlivňuje a působí na sebe. 

Lidskou auru a dokáže vnímat pouze omezené množství lidí. Fyzické pole, gravitaci také nedokážeme vnímat, ale vnímáme jejich účinky a citelně na nás působí. 

Jemnější energetická pole můžeme posuzovat pouze podle toho, jak na nás působí, jaký mají na nás vliv. Pocity nejsou je subjektivní psychologické stavy, projevují se však na tělesné stránce a v mnoha směrech ovlivňují naše zdraví.

Pročišťování čaker

Nejdůležitějšími a hlavními zdroji informací o čakrách je hinduistický a budhistický tantrismus, které pro nauku o čakrách vytvořily pevné psychologické základy. 

Čakry neboli kotouče je energie v osobní auře. Hlavních center je sedm. Nacházejí se v oblasti temene, čela, krku, srdce, solar plexu, sleziny (nebo genitálií) a dolního konce páteře. Slouží ke spojení mezi osobními poli a univerzálním emočním polem. Rozvádějí energii tam, kde je potřeba. Vztah mezi čakrami je tedy vícerozměrný. 

Vzájemné vztahy mezi jednotlivými čakrami jsou poměrně složité. Každá čakry má svou vlastní funkci ve vztahu k celku. Uvnitř jsou však propojena. V kontaktu je centrum solar plexu, srce a čela. Podobně je spojeno srdce, čelo a temeno. Další přidružená centra máme také v dlaních a na chodidlech. Každý orgán v našem těle má svojí osobní čakru. Ty jsou důležitá v péči o zdraví a mají velký význam v léčitelství. 

Jako všechno v emočním poli může ovlivnit i nemoc a i to co cítíme a o čem přemýšlíme. 

V praxi pracuji s technikou energetického pročišťování a uvolňování bloků na jednotlivých čakrách.

BARVY v našem životě

BÍLÁ – materiál, který vypadá jako bílý odráží všechny vibrace – nic si neponechává.

Silná potřeba ochrany (nechci zranění, dotek), může být známkou nadřazenosti. Může být vědomě užívaná spirituálními učiteli a terapeuty, aby byli zrcadlem pro druhé. Klient je tak konfrontován se všemi svými součástmi i potlačenými, které skrývá. Obavy, moc manipulace, nechci nic mít.

 • Bílá v se v auře může projevit, jako energetická kvalita, v případě, že člověk vysílá silné láskyplné vibrace na všech rovinách
 • Zbarví i auru – aktivní bílá
 • Nechce k sobě nic připustit – pasivní bílá.
 • Bílou barvu nelze vykládat izolovaně. Vyskytuje se většinou u lidí, kteří se chtějí chránit a nechtějí nic přijímat. Nechtějí být konfrontovaní s realitou.
 • Silné spojení k solárnímu plexu.

V kartách – čistota, dokonalost, nevinnost, božská inspirace, posvátnost, jednoduchost – JANG.

ČERNÁ – opak bílé.

Barvy lásky, bezpodmínečné ochoty přijímat a tím je spojená s energií srdeční čakry. Usnadňuje energii.

 • Člověk potom potřebuje energii (u velmi vyčerpaných, oslabených lidí)
 • Když je zablokovaný proud životních sil – člověk potom nasává vitální energii od druhých lidí.
 • Často by se mělo jednat o barvu magie – tak tomu však není. Stojí v potřebě uskutečňování vlastních přání. Nedostává se podpory z vesmíru.
 • Člověk, který nosí černou barvu má značnou dysharmonii v 1. čakře a blokády v 6. čakře.
 • Nasávání energie od druhých (psychovampirismus) funguje pouze omezeně, protože je přetěžován solar plexus.
 • Blokády vypadají černé, jelikož tělo nasává energie a zadržuje je.

Věta ,,Energie ke mně“

Karty – popisují černou barvu, jako prázdnota, smrt, čas, noc, chlad – JIN

Z šamanismu – černá barva souvisí s druhou čakrou s tělem.

 • Roční období – podzim
 • Černá rasa
 • Živočich podzemní
 • Světová strana – západ
 • Fáze měsíce – úplněk, temnota, večer
 • Fáze života – dospělost
 • Tělo, děloha
 • Souvisí s intuicí, vcítění se do pocitů svého těla i do druhého, hmat,
 • Introspekce, sebepoznání, myšlenka, reprodukce, erotika, empatie
 • Žena péče o rodinu, láska, úroda

ČERVENÁ – kořenová čakra první základní.

 • Kořenová podporuje vůli k životu, k přežití, dává nám životní sílu, plodnost.
 • Pokud chybí, nebo je slabá naznačuje to na oslabenou vůli k existenci.
 • Oslabená jsou vitální síly – dysharmonie
 • Dominance první čakry a červené barvy může naznačovat boj člověka o přežití.
 • Pokud má člověk dysharmoniskou první čakru – tak může mít v těle záněty způsobené
  neprožitými konfrontacemi.
 • Energie , která harmonicky doplňuje tuto kvalitu je zelená – vede energie do smysluplných
  drah povzbuzujících růst a i červenou energii.
 • Tím se dokázala spojitost se srdeční čakrou i imunitou, která je přiřazena k 1.čakře
 • Je v ní energie vitality, dynamiky, blízkosti k realitě, ale i schopnost motivace
 • Červená barva má bohatství energie.
 • Život utváří smysluplně pod vesmírnými individuálními hledisky.
 • Orgány – kostra, pojivové tkáně, svaly, urogenitální trakt, slezina, krevní cévy, srdce, krevní
  buňky
 • Souhvězdí – lva a berana

SLOVO – ,,Energie a vůle k existenci“

Karty – Síla, energie, oheň, slunce, vášeň, sexualita, mužský princip

Z šamanismu – červená barva souvisí se třetí čakrou a vodou.

 • Roční období – léto
 • Rudá rasa
 • Světová strana – jih
 • Fáze měsíce – polovina, poledne
 • Fáze života – dítě
 • Živočich vodní
 • Chuť a čich
 • Souvisí s důvěrou, nevinností, kreativita, žasnutí, spontaneita
 • Emoce – dávání, hravost, plynutí
 • Žena – divoška, která se řídí svými emocemi
 • Léčitel – rostliny , byliny

ŽLUTÁ BARVA – nejzářivější barva.

 • Rozpouštění až k úplnému rozpuštění

3. čakra – trávení, informací, pocitů

 • Myslitelé, filozofové, moudří vládci, císařové
 • Uskutečňování nebeských zákonů. Hluboké pochopení lásky k druhým. Dokonalá zářivá síla je nutným předpokladem pro rozvoj lásky v 4. čakře.

Nadměrnou žlutou můžeme harmonizovat fialovou. Má vztah k povrchovým tkáním (kůži)

Smyslům, mozku, nervům

Znamení – blíženci

SLOVO: ,,Analitická energie“

Zlatá karta – pravda, osvícení, krása

Šamanismus: 1.čakra

 • Roční období – jaro
 • Oheň
 • Žlutá rasa
 • Světová strana – východ
 • Fáze měsíce – nov, slunce, ráno, světlo
 • Fáze života – dospělost
 • Zrak
 • Živočichové – žahaví
 • Duch, rozhodování
 • Vizionář, znovuzrození, sexualita, živočišnost, osvícení, prohlédnutí
 • Bytí, vášeň, žhavé charisma, nadšení, inspirace

MODRÁ BARVA – jedna z nejspirituálnějších barev.

4. čakra

 •  Vesmírná životní energie
 • Uklidňující při zánětech a podráždění, harmonizující.
 • Odstraňuje spory
 • Podporuje komunikaci
 • Nadměrnou modrou harmonizují oranžovou
 • Ochrana látkové výměny, příjem podnětů
 • Má výrazovou energii

Karty – voda chlad, hloubka, prostor, nebe.

ORANŽOVÁ BARVA – vzniká smíšením žluté a modré. Podporuje vůli k existenci

2. čakra

 • analýza jevů v materiálním světě.
 • Otevřenost vůči vztahům a otevřenost vůči vztahům a potěšením z nich.
 • Stabilizuje vztahy
 • Je užitečná vždy při ztrátě chuti do života
 • Nese energii zkušeností

ZELENÁ BARVA – vzniká smíšením žluté a modré. Podporuje schopnost analýzy jevů materiálního světa ze spirituálního hlediska

4. čakra

 • Jasně zelená barva má nejhloubější účinky na prožívání života.
 • Ovlivňuje jak člověk zachází s prožitky
 • Harmonizuje růst
 • Přináší tvůrčí energii a lásku
 • Stvoření je láska, která má tvar
 • nadměrná zelená se harmonizuje čistě červenou

Karta: příroda, hojnost, jaro, teplo emocí, chladná moudrost, obnovení, tvořivost.

FIALOVÁ – vzniká smíšením červené a modré

7. čakra

 • Umožňuje spirituální vůli k existenci
 • Směruje sílu na zákony vesmírné životní energie
 • Umožňuje harmonizaci
 • Učí souladu s vesmírem
 • Harmonizována může být žlutou
 • Umožňuje poznání, že není smyslem být dokonalý, ale abychom sbírali zkušenosti a učili se milovat na základě akceptace své nedokonalosti
 • Ten kdy dělá vše správně, stojí v cestě svému vlastnímu vývoji i vývoji druhých – slovo energie poznání

Karta: inteligence, rovnováha a rovnost

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
Přejít nahoru